Majówka

Dzisiaj pokazało się wreszcie tak pięknie słońce, że nie mogłem sobie odmówić przyjemności, zrobienia moim wyżłom kilku zdjęć w sadzie. Na zdjęciach grupowych siedzą od lewej GORAN, oczywiście rodzony brat Gapy, potem siedzi/leży GAPA (GAGA) i kolejno 9-letnia FLORA, matka Gapy i Gorana oraz 12-letnia JAGA II, babcia Gapy.

Zdjęcia za chwilę będą miały pewną wartość historyczną gdyż za parę dni Gapa rodzi (termin 6.05.) i zapewne rodzina znacznie się powiększy. Porodówka już czeka.