Gwarectwo Myśliwych 4/2012 – sprawozdanie z Konkursu im. Dr. Kleemanna

Kolejny, czwarty już numer Gwarectwa Myśliwych zamieścił moje sprawozdanie z Konkursu im. Dr. Kleemanna. Cieszę się, że ta jak sądzę istotna informacja o wielkim sukcesie polskiej kynologii łowieckiej dotrze do coraz liczniejszych czytelników kwartalnika śląskich myśliwych.