Organizacja non-profit – czy to jedynie puste określenie w dzisiejszych czasach?

W lipcu 2020 r. opublikowałem na stronie www.psymoje.pl oraz gościnnie na stronie WildMen tekst „Kynologia łowiecka w Polsce – jaka przyszłość?”. Zachęcam do sięgnięcia po ten tekst ale w tym miejscu przywołuję go z powodu tego, że zawarta w nim idea kynologii elitarnej (non-profit) nie jest jedynie mrzonką. We wrześniu ubiegłego już roku odbyło się doroczne spotkanie Niemieckiego Klubu Wyżłów Krótkowłosych (DKV), ważne spotkanie, podsumowujące przebieg całorocznej pracy hodowlanej, będące rozliczeniem zarządu Klubu przed przedstawicielami klubów lokalnych z wykonania budżetu i przyjętych zobowiązań. Z przyjemnością czyta się konkretne informacje oraz merytoryczną dyskusję dedykowaną realizacji wspólnego dla wszystkich zadania. Jeden fragment sprawozdania z tego spotkania zwrócił moją uwagę, a może nawet zdumienie. Poniżej wspomniany fragment z wersji angielskojęzycznej.

Żeby nie narażać mniej sprawnych językowo na dodatkowy wysiłek opowiem w skrócie w czym rzecz. Otóż, zarząd DKV poinformował uczestników, że na koncie Klubu znajduje się obecnie kwota 180 tysięcy euro, a więc kwota nadmierna dla realizacji zadań statutowych, niezgodna z zasadą stowarzyszenia non-profit jakim jest DKV . W związku z tym zarząd informuje w jakiej formie przekaże klubom i poszczególnym członkom nadmiar gotówki w kwocie 110 tysięcy euro, gdyż tak właśnie ocenia jej nadmiar w stosunku do prawdziwych potrzeb Klubu.

Dla człowieka żyjącego w świecie łowieckich i kynologicznych stowarzyszeń w Polsce, które od dawna żyją w swoich bańkach mydlanych coraz bardziej odległych od statutowych zadań, tworzących  zamknięty świat synekur nie podlegających rzeczywistej kontroli, oczekujących do tego rosnących świadczeń od swoich członków normalne zachowanie się zarządu DKV wydaje się szokujące. Może na początek Nowego Roku taka informacja przybliży nas do kynologiczno-łowieckiej normalności, czego sobie i czytelnikom w nadchodzących latach serdecznie życzę.

Poniżej wspomniany fragment sprawozdania, przy czym zachęcam do zapoznania się z całym, bardzo pouczającym tekstem.

Annual General Meeting of the Deutsch-Kurzhaar-Verband e. V.
on August 21, 2021 in InterCity Hotel in Bremen

……..
Regarding the hand-out, the following comments:
For the last 7 years our account has been growing and at times had a balance of
over €180,000.

This is not compatible with the non-profit status. (moje podkreślenie)

Therefore, the account is to be reduced to a balance of about 80,000 € in the next few years.
This will mainly benefit and has benefitted the clubs:
– The 2019 stud books were delivered free of charge to the clubs (8,000 €).
– The shipping costs for the 2020 Kurzhaar Blätter were not charged to the clubs
(18,000 €)
– The membership dues 2020 were not charged to the clubs (61.000 €)
The shipping costs for the Kurzhaar Blätter 2021 will not be charged to the clubs
(18.000 €)
Deutsch-Kurzhaar-Verband e. V. AGM for 2020 and 2021 Seite 6 von 20
– The DK Association sent the Kurzhaar calendars ordered for Kleemann 2020 to the
clubs for distribution. (4.000 €)
– Total approx. 110.000 €

……….