Statut Klubu Wyżłów Polskiego Związku Łowieckiego

W ślad za informacją o powołaniu Klubu Wyżłów Polskiego Związku Łowieckiego, chcę przekazać parę słów o idei, która sprowadziła do Jankowic myśliwych, miłośników wyżłów i która w końcu doprowadziła do powołania klubu. Zanim o idei najpierw, tytułem wstępu, statut klubu będący podstawą przyszłej naszej aktywności. Zapraszam do czytania.