Jak zabezpieczyć posypy dla bażantów przed wszędobylską sarną – podejście pierwsze

Wcześniejsze wpisy, oparte o obserwacje z foto pułapki, pokazały wyraźnie jak znaczny udział w „znikaniu” karmy z posypów dla bażantów, mają sarny. Szacunki które wykonaliśmy w oparciu o poczynione obserwacje pokazują, że może to być nawet 80% wyłożonej karmy. Jak temu zaradzić, nie zniechęcając jednocześnie bażantów do korzystania z wykładanej dla nich karmy? Trzeba spróbować, inaczej się nie da. Zrobiliśmy zabezpieczenia i teraz trzeba podglądnąć jak na te zmiany zareaguje sarna i bażant. Pierwsza część pracy za nami – zapraszam do obejrzenia naszego wysiłku, który tym razem rejestrowała Dorota. Autorkę można zobaczyć na jednym ze zdjęć, w czasie pracy piłą łańcuchową przy jednym z posypów.