„Prawo Łowieckie” – Magazyn SEZON marzec 2018

Ostatnie SEZON-y włączają swoich czytelników w przestrzeń poważnej dyskusji o łowiectwie. Warto tam zaglądać gdyż polskie łowiectwo cierpi od wielu, wielu lat na brak przestrzeni do otwartej, rzeczowej dyskusji o naszych sprawach. W mediach łowieckich potrzebujemy rozmowy, a nie propagandy. Oby nowe rozdanie, o którym wspomina Redaktor Naczelny Magazynu we wstępie, miało również taki wymiar.