HERA ze Skolnitego – wynik badania stawów biodrowych

Rodowód i dokumenty