Nowa i ważna inicjatywa Szwedzkiego Kennel Klubu

The 1st International Workshop on Enhancement of Genetic Health in Pedigree Dogs, or the Dog Health Workshop 2012 which has become the common name for the event, was arranged by the Swedish Kennel Club in Stockholm on June 2–3, 2012.  Tak zaczyna się informacja zamieszczona na pierwszym miejscu ostatniego biuletynu FCI. Niestety, kolejne miejsca przeznaczone są na niezbyt miłe, sensacyjne wiadomości z Ukrainy, Litwy i Polski ale tak działa przekaz medialny w dzisiejszej rzeczywistości i nic na to nie poradzimy. Wróćmy do pierwszej informacji. Z inicjatywy Szwedów odbyło się wielostronne spotkanie dotyczące zbudowania szeroko rozumianego, międzynarodowego programu zasad hodowli psów rasowych i nadzoru nad tą hodowlą. Jak rozumiem, autorom przedsięwzięcia chodzi o wystandaryzowanie w skali globalnej schematów oceny eksterieru, psychiki, sposobu doboru hodowlanego, oceny zdrowia. Przedstawiony program cytuję dosłownie, w wersji angielskiej, ponieważ warto się temu zapisowi uważnie przyjrzeć:

Suggested actions

The participants at the Dog Health Workshop 2012 suggested the following actions to enhance the genetic health in dogs.

Recognition of breeds and varieties

Stricter regulations for international recognition of breeds shall be developed.

Harmonisation of screening procedures

New screening procedures need to be initiated and existing procedures shall be harmonised and validated.

Genetic tests

Procedures for technical validation of DNA-tests and testing laboratories and recommendations for proper use of DNA-tests in different populations shall be outlined.

Anatomical soundness

Regulations and breed standards shall be reviewed, and the education of breeders and show judges need to be developed to avoid extreme phenotypes.

Breed-specific breeding programmes

Breed-specific breeding programmes shall be developed on national and international level.

Selection for behavioural characteristics

Guidelines for terminology and evaluation of mental characters in dogs shall be established.

Platforms for collaborative efforts

An international platform for collaboration between different stakeholders interested in, and responsible for, dog health and welfare shall be developed.

Work in progress

Work has already been initiated internationally within all seven issues but a major effort is now needed to boost the process. Working groups are therefore created to pursuing this work.

Dog Health Workshop 2014

The 2nd International Workshop on Enhancement of Genetic Health in Pedigree Dogs will be arranged by the German Kennel Club in Düsseldorf on May 31-June 1, 2014.

Get informed and become involved!

Detailed presentations of the suggested actions, continuous information about achievements made within these subject areas and information about the upcoming Dog Health Workshop are presented on the workshop webpage; www.doghealthworkshop.com

Jestem przekonany, że pojawienie się tej inicjatywy wynika z problemu, który już na tej stronie sygnalizowałem a który dotyka przede wszystkim ras użytkowych. W hodowli, prosta droga na skróty jest w istocie drogą na manowce. Dobór psów do hodowli jedynie, czy głównie na podstawie eksterieru musi w końcu doprowadzić do zniszczenia dorobku poprzednich pokoleń hodowców. Przed twórcami projektu droga długa i zapewne ciernista, naruszyć bowiem muszą tysiące drobnych interesików ale jestem pewien, że jeżeli tego nie uda się skutecznie przeprowadzić nad kynologia zawisną czarne chmury.