Co nowego pod posypami dla bażantów pod koniec tej nibyzimy?

Zima jaka jest wszyscy widzą ale dokarmianie bażantów jest tą czynnością w łowisku, która powinna być konsekwentnie kontynuowana. W moim przekonaniu, choć zapewne głód bażantom w oczy nie zagląda, utrzymanie ich w pobliżu bezpiecznych ostoi, wytworzenie poczucia zasobności terenu w żer wreszcie, zapewnienie im jak najlepszej kondycji fizycznej na nadchodzący czas toków, a potem składania i wysiadywania jaj, będzie procentował w nadchodzącym sezonie. Zamieszczone poniżej filmy pokażą, dość cierpliwym aby dotrwać do końca, jak intensywne ptasie i nie tylko ptasie życie toczy się pod magazynem z kukurydzą ustawionym w gęstym krzaku, tuż przy stawie wykopanym przez moje koło. Zapraszam