VIII Intelektualia Łowieckie – Wydawnictwo Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Kilkanaście już miesięcy temu informowałem o swoim wystąpieniu w czasie VIII Intelektualiów Łowieckich, które na zaproszenie Prezydenta RP, odbyły się w Zameczku Prezydenckim w Wiśle, w czerwcu 2015 r.. Teraz chciałem pokazać pięknie opracowane przez Wydawnictwo Muzeum Zamoyskich w Kozłówce materiały z tego ciekawego spotkania. Prezentuję swoje wystąpienie ale warto sięgnąć po oryginalną publikację dostępną w Muzeum, gdyż znajdziecie w nim Państwo wiele ciekawych tekstów i obrazów.