II Konferencja Łowiecka – Suszec 22.11.2018

Parę dni temu odbyła się w Suszcu koło Pszczyny, druga już, Konferencja Łowiecka – „Rola i zadania kół łowieckich w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym”, w której organizację byłem mocno zaangażowany. Do pięknej sali Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, na zaproszenie organizatorów przybyło ponad 150 osób. W obradach wzięli udział przedstawiciele środowiska rolników, leśnicy, samorządowcy wszystkich szczebli, myśliwi. Oprawę muzyczną zapewnili sygnaliści z Reprezentacyjnego Zespołu Sygnalistów Myśliwskich RDLP w Katowicach.

Organizatorzy i patroni Konferencji:

 – Patronat Honorowy Marszałka Województwa Śląskiego

 • Organizatorzy – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach oraz Gmina Suszec we współpracy ze Śląską Izbą Rolniczą, nadleśnictwem Kobiór oraz kołami łowieckimi rejonu pszczyńskiego
 • Patronat medialny – Telewizja TVS, Radio Silesia, Miesięcznik AURA, Magazyn SEZON

Cele konferencji:

  1. Budowanie płaszczyzny wzajemnego poznania i rozumienia racji różnych środowisk dotkniętych zadaniami łowiectwa

2. Budowanie płaszczyzny spotkania ludzi zaangażowanych w realizację zadania jakim jest łowiectwo

3. Poszukiwanie najlepszych rozwiązań na przyszłość

4. Edukacja

5. Pokazywanie i promocja najlepszych rozwiązań realizowanych przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich

Program:

8.30-9.00 Rejestracja uczestników konferencji, kawa powitalna

9.00-9.10 Przywitanie i wprowadzenie – dr hab. Zbigniew Ciemniewski, mgr inż. Marian Pawlas – Wójt Gminy Suszec

9.10-9.40 Gospodarowanie populacjami zwierząt roślinożernych – prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach

9.40-10.10 Gatunki konfliktowe na styku łowiectwa i ochrony przyrody – prof. dr hab. Henryk Okarma, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Nauk o Środowisku

10.10-10.40 Czy łowiectwo może być sposobem zrównoważonego wykorzystania zwierzostanów w XXI wieku? – prof. dr hab. Andrzej Tomek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Leśny

10.40-10.55  Łowiectwo w programach edukacyjnych oraz programach szkolnych – mgr inż. Wiesław Kucharski, Dyrektor RDLP w Katowicach

10.55-11.10 Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa Kobiór z punktu widzenia nadleśnictwa – dr inż. Marian Pigan, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kobiór

11.10-11.25 Aktualne uwarunkowania prawne szacowania szkód łowieckich – mgr inż. Roman Włodarz, Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach

11.25-11.40 ASF na świecie, w Europie i w Polsce – aktualności – lek. wet. Adam Paszek, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie

11.40-11.55 Park Agrarny w Jaworznie – przestrzeń współpracy samorządu, naukowców-biologów i myśliwych z Koła Łowieckiego „Kozioł” w Jaworznie – dr hab. Zbigniew Ciemniewski

11.55-13.00 Dyskusja moderowana

 • moderator:
 • dr hab. Zbigniew Ciemniewski
 • paneliści:
  • Wanda Olech-Piasecka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Henryk Okarma – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr hab. Andrzej Tomek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • mgr inż. Jerzy Motłoch – Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach
  • mgr inż. Wiesław Kucharski – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
  • dr inż. Marian Pigan – Nadleśniczy Nadleśnictwa Kobiór
  • mgr inż. Roman Włodarz – Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach
  • Mariusz Miśka – Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach

13.00-13.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji

13.15 Poczęstunek dla uczestników konferencji

Konferencję urozmaicał występ Zespołu Reprezentacyjnego Sygnalistów Myśliwskich RDLP w Katowicach, a także stoiska promocyjne Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz RDLP w Katowicach w zakresie promocji dziczyzny.

 

” ………. I ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem, a com widział i słyszał, w księgi umieściłem … ”  – zapraszam na krótki fotoreportaż autorstwa Pana Bartosza Wyrobka.