Doroczny zjazd Niemieckiego Klubu Wyżłów Krótkowłosych – Brema 21.08.2021

Zajrzałem dzisiaj do sprawozdania z dorocznego zjazdu Niemieckiego Klubu Wyżłów Krótkowłosych (DKV), przeczytałem z ciekawością wersję angielskojęzyczną i nie mogłem oprzeć się pokusie umieszczenia na stronie kilku słów komentarza. Niech mottem do tego komentarza będzie parę zdań zaczerpniętych z protokołu;

….. „For the last 7 years our account has been growing and at times had a balance of over €180,000. This is not compatible with the non-profit status. Therefore, the account is to be reduced to a balance of about 80,000 € in the next few years.”

Sama konstrukcja protokołu jest typowa dla takich publikacji i nie ona skłoniła mnie do napisania tego krótkiego tekstu. Z wielką przyjemnością przeczytałem sprawozdanie z rzeczowej rozmowy o realnych i aktualnych problemach hodowli wyżłów niemieckich krótkowłosych, o ostrożnym otwieraniu się środowiska na kwalifikowanie do hodowli w niemieckiej przestrzeni hodowlanej psów spoza Niemiec, o planowanych zmianach w regulaminach, o sposobie kształtowania ciągłości myśli hodowlanej i jeszcze paru sprawach.

W dalekim tle zobaczyłem z wielką przykrością obraz naszej hodowli psów ras myśliwskich, a właściwie ich rozmnażania opartego głównie o formalną ocenę eksterieru. Zobaczyłem pazerność finansową systemu gromadzącego na kontach oddziałów setki tysięcy pln, nie mówiąc już o kwotach przepływających przez konta ZG ZKwP. Pazerność nie przekładającą się w żaden sposób na doskonalenie hodowli, a służącą jedynie trwaniu struktur. Elementy tego tła można by jeszcze długo mnożyć. Ostatnio nastąpiły duże zmiany we władzach ZKwP i choć nie wierzę w ich sprawczą dla naprawy systemu moc, to warto poczekać i dać szansę na racjonalne działanie. Im dłużej przyglądam się działaniu PZŁ i ZKwP, tym bardziej rośnie we mnie przekonanie, że kluczowym mechanizmem sanacji obu związków powinien być powrót do podstawowych zasad działania non profit, a więc odwrotu od egalitaryzmu w miejsce dobrze rozumianego elitaryzmu kadr oraz celu i metod działania.